Hemne bibliotek

   
Om oss
Huskelisten er tom
Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1)

Biblioteket er organisert i et hovedbibliotek som er et kombinasjonsbibliotek med Vinjeøra skole.
Vi har samarbeid med de andre skolene i kommunen.
Alle media tilhørende Hemne bibliotek, Vinjeøra, Svanem- og Sodin skoler er elektronisk registrert og ligger i felles base.

For å kunne låne ved biblioteket må du ha gyldig lånekort. Innmeldingsskjema fås ved henvendelse biblioteket.

Barn mellom 6 og 15 år må ha underskrift fra foresatte. Det kan kreves legitimasjon. Du kan velge mellom to typer lånekort. Lokalt lånekort kan bare brukes ved nesten alle landets bibliotek, inkludert høyskole- og universitetsbibliotek. Du kan også bruke andre nasjonale lånekort som er utstedt ved andre bibliotek ved Hemne bibliotek. For at nasjonalt lånekort skal fungere, blir opplysninger registrert i en felles lånebase. Ved å fylle inn lånernummer (står under strekkoden på kortet) og fødselsnummer, kan du se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg.